Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAURI ka͡u4ri, äv. ka͡ω4-, sbst.2, r. l. m.; best. -in l. -ien; pl. -ier.
Etymologi
[jfr eng. kauri, cowry; ytterst av maori kauri]
bot. (individ l. art av) barrträdsläktet Dammara Lamb.; särsk. om det kådrika, på Nya Zeeland växande trädet Dammara australis Lamb.; jfr DAMMAR 2. LfF 1903, s. 136.
Ssgr: KAURI-HARTS. tekn. harts av kauri; jfr DAMMAR 1, DAMMAR-HARTS. Almström KemTekn. 2: 313 (1845). LfF 1903, s. 143.
-KOPAL. tekn. kauriharts. NF 3: 828 (1879). BonnierKL 1: 159 (1922).

 

Spalt K 839 band 13, 1935

Webbansvarig