Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATETRISERA kate1trise4ra l. 10—, i Sveal. äv. -e3ra2, l. KATETERISERA kate1teri- l. 1010—, äv. (föga br.) KATETISERA kate1t- l. 10—, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KATETRISATION.
Ordformer
(förr äv. skrivet kath-. katetisera 18911909. kateter- 18851897. kat(h)et(h)r- 1843 osv.)
Etymologi
[jfr t. katheterisieren, eng. catheterize; avledn. av KATETER]
med. använda kateter; införa kateter i blåsan på (patient) för att tömma denna; äv. refl. Cederschiöld HbBarnm. 335 (1843: Kathetrisering). Patienten .. (har) en à två ggr i månaden blifvit katetriserad. ASScF 14: 465 (1885). Hygiea 1897, 2: 323 (refl.). LbKir. 1: 457 (1920: katethrisering).

 

Spalt K 807 band 13, 1935

Webbansvarig