Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KASTOREUM kastå4reum l. 4r-, n.; i best. anv. utan slutartikel.
Ordformer
(vanl. skrivet ca-. kastoreum (ca-) 1826 osv. castorum (kasstorum) 16371640)
Etymologi
[liksom ä. t., eng. castoreum, fr. castoréum av lat. castoreum, bävergäll, bildat till castor, trol. efter gr. καστόριον, n., bävergäll, substantivering av n. sg. av καστόριος, adj. till κάστωρ (se KASTOR, sbst.1)]
(numera föga br.) farm. bävergäll. OxBr. 11: 704 (1637). Berzelius ÅrsbVetA 1826, s. 289. Kjellin 187 (1927).

 

Spalt K 770 band 13, 1935

Webbansvarig