Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARTESCH kartä4ʃ l. -täʃ4, stundom -te4ʃ, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet car- l. char-. -tesch (-tech) c. 1695 (: cartescher, pl.) osv. -tess 1704 (: cartesser, pl.). -t(h)etsch 17081807. -tetche 1729. -t(h)et(s)cher, pl. 17051795. -tetsk 1704 (: cartetsker, pl.). -tetz 1659 (: kartetzer, pl.), 1719 (: cartetz-kuhla). -tisch 1709 (: Cartischer, pl.))
Etymologi
[jfr d. kartæske; av t. kartätsche; ytterst av it. cartoccio (se KARTUSCH)]
artill. vid vissa äldre artilleripjäser använd, för beskjutning av levande mål på nära håll avsedd artilleriprojektil bestående av en med runda blykulor (skrot) fylld, tunn cylindrisk hylsa av zink- l. järnplåt (förr äv. av trä), vars botten utgöres av en drivspegel som vid skottlossningen framdriver skroten, vilka spridas konformigt direkt från mynningen; jfr SKRÅ-KAPPA. Ekeblad Bref 2: 108 (1659). Cartescher eller Skrottkappor giöres af träd, til dhe swåra Styckerne, men Blek til dhe smärre. Grundell AnlArtill. 2: 41 (c. 1695). Tingsten FormTakt. 50 (1889). En 8 cm. kartesch m/87 innehåller 200 kulor. HbFältartill. 10: 44 (1892). — jfr GRANAT-KARTESCH.
Ssgr (artill.): A: KARTESCH-DOSA. (kartesch- 1843 osv. kartesche- 18261835) = -HYLSA. ProjReglArtill. 1826, s. 49. TLev. 1909, nr 20, s. 1.
-ELD. (kartesch- 1815 osv. kartesche- 17581842) jfr ELD 9 b. PT 1758, nr 2, s. 1. Nordensvan o. Krusenstjerna 2: 78 (1880).
-GRANAT. granatkartesch. UB 6: 47 (1874).
-HYLSA, r. l. f. jfr -DOSA. KrigVAH 1826, s. 242.
-HÅLL. (kartesch- 1833 osv. kartesche- 18171840) skotthåll för kartescheld. Lefrén Förel. 2: 26 (1817). Busch Fästn. 27 (1880).
-KULA. (kartesch- 1719 osv. kartesche- 1834) om var särskild av de kulor som utgöra skrotladdningen i en kartesch. HH 24: 261 (1719). Grimberg SvH 354 (1907).
-LÅDA, r. l. f. (kartesch- 1795 osv. kartesche- 1807) låda för förvaring av kartesch med tillhörande laddning. Holmberg 1: 940 (1795). LbArtill. 49 (1883).
-RÄGN. (kartesch- 1850. kartesche- 1834) jfr KUL-RÄGN. KrigVAT 1834, s. 269. Därs. 1850, s. 353.
-SALVA, r. l. f. (kartesch- 1849 osv. kartesche- 1817) (på kommando avgiven) samtidig kartescheld ur flera pjäser. Lefrén Förel. 2: 25 (1817). Grimberg SvH 490 (1909).
-SKJUTNING. (kartesch- 1833 osv. kartesche- 1829) KrigVAH 1829, s. 62.
-SKOTT. (kartesch- 1823 osv. kartesche- 18071840) Weste (1807).
-SPEGEL. (kartesch- 1885 osv. kartesche- 1835) = DRIV-SPEGEL 2. KrigVAH 1835, s. 135. WoJ (1891).
B (†. Anm. I flertalet fall torde här föreligga endast en skrivform, som uttalats i likhet med ssgstypen A): KARTESCHE-DOSA, -ELD, -HÅLL, -KULA, -LÅDA, -RÄGN, -SALVA, -SKJUTNING, -SKOTT, -SPEGEL, se A.

 

Spalt K 635 band 13, 1935

Webbansvarig