Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARTEK karte4k, n. l. r. l. m.; anträffat bl. i sg. obest.
Ordformer
(carteck 15501686. carteek c. 15601671. cartek 15731839. carteke 1563. carteker 1636. cartäch 1582 (: Cronenn Cartäch). cartäk c. 15601578. charteck 1576. karteck 15431635. karteeck 1552. karteek 1641. kartek 15561890. karteken(n) (-än) 15431580. kartteeck 1550. kartäck 1563. kartäk 1562 (: kartäkz täkenn)1875. kartääk 1563. kortteck 1629 (: Kortteckzstrump(e)-b(and)))
Etymologi
[liksom ä. d. kartekke av mnt. karteke; jfr t. kartek, karteck; av okänt ursprung]
(förr) ett slags sidentyg. Een Swartt Ridkiortill aff Karteck. HH 1: 23 (1543). J (dvs. ett) par swarte Engiske hossor fodratt mz karteeck. SthmTb. 1552, s. 290 b. Hallenberg Hist. 2: 829 (i handl. fr. 1612). Blått och huitt karteck till en fane. SkrGbgJub. 6: 570 (1621). Weibull LundLundag. 157 (1882; i fråga om förh. 1668). Spak Fan. 5 (1890; i fråga om förh. på 1500-t.).
Ssgr (förr): A: KARTEK-FÄLTTECKEN~020. fana av kartek. ArvskifteSthm 28/6 1655.
B: KARTEKS-BAND. (kartekes-) Hyltén-Cavallius Vär. 2: 155 (1868; i fråga om förh. på 1600-t.).
-KORKAPPA~020. InventBjörnskog c. 1575.
-STRUMPEBAND~002 l. ~200. VRP 1629, s. 356.
-TECKEN. (†) fana av kartek. TullbSthm 17/4 1562.

 

Spalt K 633 band 13, 1935

Webbansvarig