Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KALMARIT kal1mari4t, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[sannol. bildat i studentspr. till stadsnamnet KALMAR; med avs. på bildn. jfr ABDERIT, SODOMIT m. fl.]
(i sht vard.)
1) person som tillhör l. tillhört Kalmar nation vid Lunds l. Uppsala universitet. Hjärne TankBild. 96 (1861). SvD(A) 1931, nr 197, s. 2.
2) person som bor i l. härstammar från staden Kalmar, kalmarbo; stundom äv. om person från fastlandsdelen av Kalmar län. Grandinson HanseatSvH 1: 60 (1884). GHT 1934, nr 42, s. 9.
Avledn.: KALMARITISK. (i sht vard.) adj. till KALMARIT l. KALMAR. Böök Stagnelius 46 (1919).

 

Spalt K 186 band 13, 1935

Webbansvarig