Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JÖSE,
äldre sidoform till GÖS, sbst.4 Möller 1977 (1790). Röding SD 44 (1798; med hänv. till gjös).

 

Spalt J 503 band 13, 1934

Webbansvarig