Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JEHOVISM je1hωvis4m l. -ho- l. -hå-, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr ä. t. jehovismus; bildat till JEHOVA (se JEHOVISTEN)]
teol. o. litt.-hist. äldre benämning på den mosaiska, till Jehovas (Jahves) dyrkan knutna religionen; jfr JAHVISM. VRydberg i SvMånadsskr. 1864, s. 28. Den hebreiska eloismen och jehovismen. Fröding Eftersk. 2: 145 (1898, 1910).

 

Spalt J 79 band 13, 1934

Webbansvarig