Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TRILLA, v. särsk. (i vissa trakter, numera föga br.): insvepa (ngn i ett täcke l. en filt o. d.), inrulla. GullbgDomb. 19/6 1658. Mitt ressällskap var merkantilt och bestod af en grosshandlare .. intrillad i en vidtfamnande resfilt. Sehlstedt 5: 30 (1872).
-TRIPPA. med trippande steg träda in (ngnstädes), trippa in. Komma intrippande. Nordforss (1805). Falk Skolp. 122 (1903).

 

Spalt I 1041 band 13, 1933

Webbansvarig