Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-TELEFONERA, -ing. gm telefonering sända (ett meddelande o. d.) in (till ngt ställe o. d.), telefonera in. SD(L) 1904, nr 112, s. 2. särsk. telef. med avs. på telegram som medelst telefon befordras till telegrafstation l. från telegrafstation till vederbörande adressat. SD(L) 1894, nr 357, s. 7.
-TELEGRAFERA, -ing. gm telegrafering sända (ett meddelande o. d.) in (till ngt ställe o. d.), telegrafera in. PT 1900, nr 40, s. 2.

 

Spalt I 970 band 13, 1933

Webbansvarig