Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IDEGRAN i3de~gra2n, sällan IDGRAN i3d~ gra2n, r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -ar.
Ordformer
(id- 17601928 (jämte ide-). ide- 1685 osv. iden- 1761)
Etymologi
[av ID, sbst.2, o. GRAN, sbst.1; jfr sv. dial. (Gotl.) äidigrän]
1) det till barrträdsfamiljen Taxaceæ hörande trädet Taxus baccata Lin., barrlind; jfr ID, sbst.2 1. Rudbeck HortBot. 108 (1685). Linné Öl. 32 (1745). Budk(Brage) 1927, s. 4.
2) trä l. ved l. virke av det under 1 nämnda trädslaget; jfr ID, sbst.2 2. CUEkström (1843) hos Nilsson Ur. 2: 24. Av 26 olika träföremål (från förhistorisk tid), utvalda ur (Köpenhamns-)museets mycket rika förråd därav, (befunnos) samtliga .. vara av idegran. Landsm. 1911, s. 653.
Ssgr (i allm. till 1): A: IDEGRAN-, sällan IDGRAN-SLÄKTE(T). bot. växtsläktet Taxus Tourn., till vilket idegranen hör. ArkBot. II. 1: 89 (1904).
-TRÄ. = IDEGRAN 2. Ekenberg (o. Landin) 368 (1890). Smith (1916).
-VÄXT. bot. träd l. buske tillhörande familjen Taxaceæ. ArkBot. II. 1: 89 (1904). 5SvGeolU 6: 30 (1915).
B: IDEGRANS-, sällan IDGRANS-BESTÅND. (i fackspr.) jfr BESTÅND 11 a. BetVetNaturskyddskom. 1905, s. 7. VetAÅrsb. 1912, s. 25.
-CYPRESS. (föga br.) barrträdet Taxodium distichum Rich. (Cupressus disticha Lin.), virginsk cypress, sumpcypress, taxcypress; jfr ID-CYPRESS (se ID, sbst.2 ssgr). 2UB 4: 422 (1899).
(2) -FÖREMÅL. Landsm. 1911, s. 653.
-HÄCK.
-LOKAL. bot. plats där idegranen förekommer. BotN 1906, s. 138.
-TRÄD. = IDEGRAN 1. Landsm. 1911, s. 657.

 

Spalt I 76 band 12, 1933

Webbansvarig