Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HÄRNERE032, adv.
nere på detta ställe l. denna ort osv. ÄARäfst 187 (1596). Det var hemskt härnere (dvs. på strandremsan nedan för höjden). Lagerlöf Holg. 1: 150 (1906). Härnere på bondlandet. Linder Tid. 20 (1924). särsk. (i sht i religiös stil) pregnant: på jorden, i jordelivet (motsatt: i himmelen l. i ett annat liv). Ehrenadler Tel. 605 (1723). I jordens syner röjes, / att allt här nere ändligt är. Rydberg Dikt. 1: 6 (1877, 1882). Söderblom StundVäxl. 1: 33 (1905, 1909).

 

Spalt H 2126 band 12, 1932

Webbansvarig