Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HYPSO- hyp1so- l. -så- l. -sω-.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. hypso-; ssgsform till gr. ὕψος, höjd, utvidgning av stammen i gr. ὑπέρ, över, ὑπό, under (se HYPER- resp. HYPO-)]
i ssgr.
Ssgr: HYPSO-METER1040.
1) fys. o. geogr. instrument bestående av en fint graderad termometer, som användes för uppmätning av höjder gm observation av kokpunkten vid olika nivåer. Hildebrandsson Buchan 39 (1874). 3NF (1929).
2) skogsv. instrument (dendrometer) för uppmätande av träds höjd. Kinman Guttenberg 21 (1903).
-METRI1004. fys. o. geogr. höjdmätning; äv.: vetenskapen om jordytans höjdförhållanden. Ekbohrn (1868). Kjellén SvGeogr. 11 (1900).
-METRISK1040. fys. o. geogr. adj. till HYPSOMETRI l. HYPSOMETER. Hypsometriska formler. VetAH 1818, s. 189. Hypsometriska kartor. PedT 1891, s. 396.
-TERMOMETER101040. fys. o. geogr. hypsometer (se d. o. 1). Svanberg o. Siljeström ÅrsbVetA 1843 44, s. 47. 3NF (1929).

 

Spalt H 1663 band 12, 1932

Webbansvarig