Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUMORIST, HUMORISTIK, HUMORISTISK, se HUMOR, sbst.2 avledn.

 

Spalt H 1393 band 11, 1932

Webbansvarig