Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMILE, n.?
Etymologi
[fsv. hemele, n., hem; jfr fnor. heimili, n., avledn. till heimull (se HEMEL o. HEMUL); jfr äv. nor. heimel, hem, bohag]
(†) hem; hemland. Thet gamble och forne, som theres (dvs. en stoor hoopspanska konungars) Fäder och Långfädgar hafwa medh sigh bracht ifrån första theres Vrsprungs Ort, och hemile. Stiernhielm WgL Föret. 1 (1663). Spegel 176 (1712).

 

Spalt H 747 band 11, 1930

Webbansvarig