Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GÖLING, sbst.2, m. l. r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[möjl. avledn. till GÖLA, v., i vilket fall benämningen vore given på grund av ifrågavarande fåglars läte; jfr dock äv. GÖLING, sbst.1]
(†) benämning på fågel av släktet Numenius Lin., spov; i ssgn MYR-GÖLING.

 

Spalt G 1682 band 10, 1929

Webbansvarig