Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GÖING 32, m.||ig.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(gyding 1644 (: Gydingz bösser). gyin(g) 1681 (: gyinssbyssa)1751 (: Gyinge Böxor). gyngar, pl. c. 1764. göthingh 1587. göding 1605. g(i)öing 1658 osv. giöng- 1754 (: giönge knifvar))
Etymologi
[fsv. gydingar, pl., sv. dial. jöng, jyng, motsv. ä. d. giødninger, giønger, gynger o. d., pl., d. gønge; jfr fd. Gythingæ hæradh o. d., Göinge härad; trol. till första leden i häradets äldre namn: Gothesbo, Guthæsbohæræth, möjl. till fsv. personnamnet Gudhir]
person som är bosatt i l. bördig från Göinge härad i nordöstra Skåne. TbLödöse 78 (1587). Michill Göding. Hund E14 295 (1605). Cederborg Göingehöfd. 9 (1899). Johnsson GDagGöinge 4 (1911).
Ssgr (äv. anslutande sig till häradsnamnet GÖINGE): A: GÖINGE-BYXOR, pl. [anledningen till benämningen är oklar] (i vissa trakter, föga br.) ört av släktet Rhinanthus Lin., höskallra, i sht arten Rhinanthus major Ehrh. Gyinge Böxor. Linné Sk. 240 (1751; fr. Skåne). SmåskrLandtbr. 14: 50 (1903).
-BÖSSA. (göinge- 1920 osv. göings- 16441681) (förr) benämning på visst slags i Göinge härad tillvärkat gevär. VRP 1644, s. 7. Fatab. 1920, s. 27.
-KNIV. (förr) visst slags i Göinge härad tillvärkad kniv. BoupptVäxjö 1725. ÅgerupArk. Bouppt. 1754.
B (†): GÖINGS-BÖSSA, se A.

 

Spalt G 1672 band 10, 1929

Webbansvarig