Publicerad 1929   Lämna synpunkter
GUBESON, m.
Etymologi
[möjl. felaktig skrivning för sg. best. av GUBBIS l. också ssg av GUBBE II o. SON]
(†) ”gubbe lilla”, i föraktfullt tilltal. Salig Ifvar .. satte sigh hos her Hindrich och helsade honom: vellkommen, gubeson. HT 1891, s. 275 (c. 1580).

 

Spalt G 1241 band 10, 1929

Webbansvarig