Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GEOMORFOLOGI je1omor1fologi4, äv. je1å- l. je1ω-, l. -få-, l. -lå-, i Sveal. äv. -ji4 (se för övr. GEO-), r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[jfr t. geomorphologie, av GEO- o. MORFOLOGI]
(i fackspr.) (läran om) jordskorpans ytformer o. deras uppkomst. Sjögren Tornetr. 77 (1909). Sammanförandet af den rena geografiska formkunskapen med geologin till en enhet eller en särskild disciplin, geomorfologin. Ymer 1915, s. 69.
Avledn.: GEOMORFOLOGISK, adj. Ymer 1915, s. 68.

 

Spalt G 330 band 10, 1928

Webbansvarig