Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GENTLEMAN jän4tel~man1 l. 30~2 l. (ngt vard.) jän4tle~man1 l. 30~2, äv. (numera bl. ngn gg skämts.) ʃän4tel~man1 l. 30~2 (schä´nnt´lmann Dalin), m.; best. -nen, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -män (Anm. Stundom förekommer den eng. pl. -men, i sht i vissa ssgr tillhörande sportspr. THästv. 1868—69, s. 35 (: Gentlemenridningens). SDS 1896, nr 305, s. 3 (: gentlemenryttare)).
Ordformer
(gentel- 1842 (: gentelmanskapets)1846 (: gentelmans-själ). gentle- 1804 osv.)
Etymologi
[av eng. gentleman, av gentle, ädel, förnäm m. m., av ffr. gentil (se GENTIL), o. man (se MAN, mansperson)]
mansperson som har högsinnad karaktär o. ett sätt att vara som tillhör de övre samhällslagren, man av heder, ädel o. ridderlig man, ”fin karl”; äv. med försvagad bet., om person som bl. gm sitt yttre uppträdande l. sin klädsel gör intryck av att tillhöra de bildade klasserna; herre; stundom ironiskt. En fulländad gentleman. En gentleman ut i fingerspetsarna. Bete sig som en gentleman. Rademine Knigge 3: 73 (1804). Fångpersonalen .. har blifvit tillökt med en Gentleman vid namn Rylander. VexjöBl. 1835, nr 46, s. 1 (ironiskt). Den rätta gentlemannen behandlar icke tjenstflickan med grofhet. BEMalmström 7: 402 (1845). (En) lätt berusad gentleman. Sjöberg Kvart. 455 (1924). — särsk. om person ur de högre samhällsklasserna som utövar en värksamhet (sport o. d.) i egenskap av amatör o. icke ss. yrke l. mot betalning; nästan bl. ss. första led i ssgr, motsatt: yrkes- l. professionell. 3 kajaker rodde af gentlemän (äro anmälda till en regatta i Köpenhamn). VexjöLT 1846, nr 32, s. 2.
Ssgr: A (i ssgn -LIK numera knappast br., i övriga ssgr numera bl. sport.): GENTLEMAN-LIK, -RIDT, -RYTTARE, -SPORT, se B.
B: GENTLEMANNA-BOXARE. jfr GENTLEMAN slutet. Holmberg Boxas 85 (1921).
-LIK, adj. (-man- 18041853. -manna- 1849 osv. -mans- 1865) [efter eng. gentlemanlike] om person: som har en gentlemans sätt o. egenskaper; om sak: som anstår l. utmärker en gentleman. Landquist Geijer 16 (cit. fr. 1804). Den gentlemanslike Veaugrand. Carlén Skuggsp. 2: 341 (1865). Det är inte .. gentlemannalikt att (osv.). Edgren Lyck. 34 (1887).
-MÄSSIG. jfr -LIK. Lundell (1893). En fullt gentlemannamässig behandling af djuret. 2NF 32: 919 (1921).
-PRÄGEL. (-mans- 1907) (mera tillf.) Den medfödda gentlemansprägeln. Fahlcrantz Kyrkoh. 102 (1907).
-RIDT. (-man- 1908) sport. kapplöpning vari bl. amatörer (”gentlemän”) få deltaga. 2NF (1908).
-RYTTARE. (-man- 1908) [efter eng. gentlemanrider] sport. jfr GENTLEMAN slutet. Auerbach (1908).
-SJÄL. (-mans- 1846) (mera tillf.) Carlén Ensl. 2: 120 (1846).
-SPORT. (-man- 1906. -manna- 1897 osv.) sport. sport som icke bedrives av annat än amatörer (”gentlemän”). Kapplöpningssporten i Sverige (är) uteslutande .. gentlemannasport. RiksdRevStatsv. 1897, s. 509.
C (i ssgn -LIK numera obr.; i övriga ssgr föga br.): GENTLEMANS-LIK, -PRÄGEL, -SJÄL, se B.
Avledn.: GENTLEMANNAAKTIG, adj. (-mans- 1871) (mindre br.) gentlemannalik. Backman Dickens Pickw. 2: 132 (1871).
GENTLEMANNASKAP, n. (-man- 1842. -manna- 1895 osv.) [efter eng. gentlemanship] förhållande(t) att vara gentleman l. gentlemannamässig. Gosselman SAmer. 22 (1842). Vår politiska ton skulle vinna .. i gentlemannaskap, nobless och sakomdöme, .. därest (osv.). GHT 1895, nr 248, s. 2.

 

Spalt G 318 band 10, 1928

Webbansvarig