Publicerad 1928   Lämna synpunkter
GENERERA jen1ere4ra l. je1n-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr GENERATION, GENERATOR.
Etymologi
[jfr t. generieren; av lat. generare, alstra, frambringa, bildat till genus, gen. generis (se GENUS). — Jfr GENERATIV]
alstra, frambringa; i pass.: alstras, uppkomma, uppstå; numera bl. dels tekn. med avs. på gas (ånga) o. elektricitet, dels mat. giva upphov till (yta, serie o. d.), särsk. i uttr. genererande bråk, bråk som vid divisionens utförande ge upphov till en geometrisk serie. Dhett som .. hafwer kunnatt generera misstanckar och missförståndh. RARP 6: 328 (1658). Huruledes Perlorne genererades innan på skahlet. Linné Bref I. 1: 18 (1751). Ångan, som i denna destillation genereras. EconA 1808, mars s. 29. Björling Alg. 2: 109 (1844). Generering af elektrisk ström. SFS 1911, Bih. nr 6, s. 66. — jfr DEGENERERA, REGENERERA.

 

Spalt G 223 band 10, 1928

Webbansvarig