Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr (forts.):
FÖR-HÄNG, sbst.1, se FÖR-HÄNGE.
-HÄNG, sbst.2, r. l. m. (†) fäkt. till FÖRHÄNGA, v.2 5: parad varmed ett åt någondera sidan utom fäktplanet riktat hugg avvärjes. Parera — en höger (venster) förhäng! LednHandterHugg. 27 (1841).
(I 1 c β) -HÄNGA3~20, v.1 [fsv. forhängia; jfr t. vorhängen] hänga för (ngt med ngt); numera bl. i p. pf. med mer l. mindre adjektivisk bet. Schenberg (1739). (Sängarna i Dalarna voro) förhängda med tjocka brokiga dukar. Santesson Sv. 101 (1887). Hedin Pol 1: 247 (1911).

 

Spalt F 2768 band 9, 1927

Webbansvarig