Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖR- ssgr (forts.):
(II B) FÖR-FETMA, v. [jfr FETMA, v.] (†) göra bördig; jfr FETMA, v. 3. Stridsberg Åkerbr. 22 (1727).
(II 2 a) -FETTNING040 (jfr anm. 2:o sp. 2313), r. l. f. [efter t. verfettung] med. övergång i l. förvandling till fett. Musklernas overksamhet medför deras förtvinande eller förfettning. Hallin Hels. 1: 368 (1885). BKonvLex. (1924).
(I 2) -FIL3~2. [efter t. vorfeile. Vid filning användes filen före finare fil] tekn. medelfin fil, bastardfil. Holmberg 1: 200 (1795). 2NF 8: 189 (1907).

 

Spalt F 2659 band 9, 1927

Webbansvarig