Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖREDRAG 3re~dra2g l. 3-, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr d. foredrag, t. vortrag; till FÖREDRAGA, v.1]
1) (†) motsv. FÖREDRAGA, v.1 3: framställning, förslag. Uppå Lissenheims föredrag svarade de Danske Ministrerne i Hamborg aldeles Nei. Nordberg C12 1: 65 (1740). Strinnholm Hist. 4: 165 (1852).
2) motsv. FÖREDRAGA, v.1 3 a: längre, sammanhängande muntlig framställning av ett ämne; äv. konkret; jfr FÖRELÄSNING 2. Hålla, åhöra ett föredrag. Föredraget låg färdigskrivet på hans bord. Lindfors (1815). Föredrag öfver och i anledning af .. Representationsförslaget. Torsslow (1850; titel). Inledande föredrag .. vid theologie doktorspromotionen .. 1860. Reuterdahl o. Annerstedt (1860; titel). I klass 6 bör, vid sidan af referaten, någon gång förekomma ett mindre föredrag öfver själfvaldt ämne. SFS 1906, nr 10, s. 9. — jfr INLEDNINGS-FÖREDRAG.
3) (i sht i fackspr.) motsv. FÖREDRAGA, v.1 3 c: framförande av uppläsnings-, sång- l. musikstycke o. d.; sätt att framföra ngt; framställningssätt, diktion (se d. o. 2); utförande; förr äv. i fråga om skriftlig framställning. Apostlarne sjelfve ägde ingen lärdom; et tydeligt och rörande föredrag var det enda, som tilvan dem och deras Lära anhängare. Sundius Schröckh 1: 200 (1792; klandrat ss. språkfel i TBokh. 1793, s. 220). Denna interessanta uppsats .. (har) i ett ganska ledigt och behagligt föredrag blifvit framstäld. SvLitTidn. 1819, sp. 344. (Violinspelaren S.) äger .. renhet och färdighet i sitt föredrag. Beskow Vandr. 1: 57 (1819, 1833). Han är en utmärkt talare med ett elegant föredrag. De Geer Minn. 2: 106 (1892). — i utvidgad anv., i fråga om målning. (Höckerts) måleriska föredrag. Nordensvan SvK 445 (1892). PT 1919, nr 50 A, s. 3.
Ssgr (i ssgr till 3 äv. hänförande sig till FÖREDRAGA, v.1): (3) FÖREDRAGS-BETECKNING. mus. i notskriften utsatt beteckning angivande hur ett musikstycke skall föredragas (med avs. på tempo, tonstyrka, stämning l. det tekniska behandlingssättet). NF 5: 82 (1881).
(2) -HÅLLARE. person som håller föredrag. SDS 1897, nr 376, s. 2.
(2) -HÅLLERSKA. kvinnlig föredragshållare. Idun 1895, s. 15.
(2) -MANUSKRIPT.
(2) -SERIE. jfr FÖRELÄSNINGS-SERIE. Bolin Statsl. 1: 158 (1868).
(2) -SPRÅK. språkform som är karakteristisk för offentliga föredrag. Läs- och föredragsspråk. Noreen VS 1: 28 (1903).
(3) -SÄTT. (i sht i fackspr.) jfr FÖREDRAGNINGS-SÄTT. NF 1: 1448 (1876). Visserligen har .. (han) fått några små ovanor i föredragssättet, men han sjunger dock mycket musikaliskt. SD 1900, nr 220, s. 6.

 

Spalt F 2532 band 9, 1927

Webbansvarig