Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖREDA, v. -ade
Etymologi
[efter t. vereiden; till FÖR- II 1 c ε]
(†) refl.
1) förplikta sig med ed. Han hadhe sigh .. hårdt ther til bundet och föreedhat. PErici Musæus 3: 73 a (1582). Balck Musæus C 2 a (1596).
2) med ed förneka; jfr FÖR-SVÄRJA. Han förnekade och föredade sig vara någon Papist. HSH 12: 165 (1599).

 

Spalt F 2531 band 9, 1927

Webbansvarig