Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÖNSKA, f.?
Etymologi
[sv. dial. fönske (Smål.), fönsko (Finl.); samma ord som FÖRNSKA]
(†) = FÖRNSKA. Sedan Snöön är mästedels förgången, at Boskapen begynner få bijta något uthe på Fönska eller Liung som är på Engiarna eller uppå Backar öfwer Winteren behållet, tå skal man (osv.). IErici Colerus 2: 14 (c. 1645).

 

Spalt F 2265 band 9, 1926

Webbansvarig