Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÖLJETONG föl3je~toŋ2, stundom 104 (fölljetå´nng Dalin), r.; best. -en; pl. -tonger ((skämts.) -tänger ~täŋ2er (Knorring Förh. 1: 84 (1843: ”följetänger”), SvD(L) 1925, nr 29, lördagsbil. s. 3)).
Ordformer
(feuilleton 18421868. följeton 1844 (: följetonsartikel). följetong 1845 osv.)
Etymologi
[liksom dan. o. t. feuilleton av fr. feuilleton, diminutivbildning till feuillet, blad, till feuille, blad, av lat. folium (se FOLIE, sbst.1). Ordet användes först om ett litet tilläggsblad (med teaterprogram) till tidningen Journal des débats 1800]
1) nederst på sidan av ett tidningsblad befintlig, gm ett vågrätt streck upptill markerad avdelning avsedd för varjehanda litterära l. vittra uppsatser o. d.; i fråga om nutida förh. bl. ngn gg om dylik avdelning för längre romaner o. d. genomlöpande ett större antal nummer av en tidning; stundom svårt att skilja från 2. Dessa eskisser (dvs. Orvar Odds Med en bit krita), foster af ett godt lynne och en ingalunda vanlig qvickhet, hafva, förut tryckta i aftonbladets feuilleton, fäst den läsande allmänhetens rättvisa uppmärksamhet. SKN 1842, s. 68. Dalin (1851). Äfven utanför politiken kunde den litterära talangen göra sig gällande i pressen, främst i följetongen. Sylwan ModPress. 16 (1906).
2) om ngt som i en tidning införes (l. införts) ’under strecket’ o. i anv. som utvecklats härur.
a) (nästan bl. i fråga om äldre förh.) om ’under strecket’ införd litterär l. vitter artikel o. d. i kåserande stil. Sturzen-Becker SvSkönl. 180 (1845). Den s. k. essayen och den litterära ”följetongen” sådan den hos oss representerats t. ex. av Sturzen-Becker eller Levertin, närmar sig också stundom till .. (vetenskapsmannens) nivå. Wrangel Dikten 199 (1912).
b) roman l. novell som i småpartier införes (l. införts) ’under strecket’ l., i allm., som i småpartier införes i l. åtföljer en tidning l. tidskrift. Knorring Förh. 1: 84 (1843). Följetongen, d. v. s. romanen serverad i små dagliga smakbitar skulle blifva lockbetet för det täcka könet. Beckman Amer. 2: 117 (1883).
Ssgr (särsk. till 2 b): FÖLJETONGS-AVDELNING~020, äv. ~200. —
-LITTERATUR.
-LÄSANDE, p. adj. —
-LÄSARE.
-ROMAN.
-STIL.

 

Spalt F 2263 band 9, 1926

Webbansvarig