Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÖLJESLAGERSKA föl3je~sla2gerska, om person f., om djur f. l. r., om sak r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(följesl- 1725 osv. följsl- 1814. föllgersl- 1721)
Etymologi
[till FÖLJESLAGARE]
följeslagarinna; äv. mer l. mindre oeg. o. bildl.; jfr FÖLJESLAGARE. VRP 17/10 1721. Var .. försigtig i valet af din följeslagerska igenom lifvet. Rademine Knigge 2: 34 (1804). Rundgren Minn. 3: 178 (1886, 1889).

 

Spalt F 2263 band 9, 1926

Webbansvarig