Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄST, adj.; adv. =.
Etymologi
[av t. fest (se FAST, adj.1)]
(†) fast. Fäste Borgar. Stiernhielm Fred. Anman. (1649, 1668); jfr FAST, adj.1 3. Jordens Pelare! Fäste Stöd, och Grundval. Dens. Cup. 7 (1649, 1668); jfr FAST, adj.1 12. Wij är’ altijd .. / Til Kyskheet, Dygd och ähra fäst förbundne. Därs. 13; jfr FAST, adj.1 12. HH 24: 77 (1705); jfr FAST, adj.1 3.
Ssg (†): FÄST-GÖRA. (fest-) (†) fastgöra. BtÅboH I. 6: 235 (1634).

 

Spalt F 2188 band 9, 1926

Webbansvarig