Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄSSLA, v. -ade.
Etymologi
[sannol. efter t. fesseln, avledn. till fht. fezzil, band, avledn. till fht. fazzōn, motsv. mnt. vaten (se FATTA)]
(†) binda, fjättra. Stiernhielm Cup. 5 (1649, 1668). — jfr FÖR-FÄSSLA.

 

Spalt F 2187 band 9, 1926

Webbansvarig