Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄGNELIG, adj.
Ordformer
(fägni- 1767)
Etymologi
[till FÄGNAD 1; med avs. på formen jfr HUGNELIG o. FRÖJDELIG]
(†) glädjande; jfr FÄGNESAM. Den aldra högsta guden giwe att jag i Frackforct finge fegneliga tiender ifrån min Engell. Stenbock (o. Oxenstierna) Brefv. 1: 68 (1693). Nicander GSann. 134 (1767).

 

Spalt F 2042 band 9, 1926

Webbansvarig