Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FÄDRA, v.
Etymologi
[efter ä. t. sich vät(t)ern, till vater (se FADER)]
(†) refl.: arta sig efter fadern, bliva lik sin fader. Barnen regera och arta sigh effter föräldranar, the fädra sigh, och taga wäl til sigh modernars sädher. ALaurentii Fischer 305 (1618).

 

Spalt F 2037 band 9, 1926

Webbansvarig