Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYSIONOMISK fys1ionå4misk l. fy1s-, l. -ån-, stundom -ωn-, stundom fyʃ1o- l. -å- l. -ω-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr stavat phys-. -onomisk 1814 osv. -ognomisk 17981911)
Etymologi
[jfr t. physiognomisch; till FYSIONOMI]
1) (i fackspr.) adj. till FYSIONOMI 1 o. 2 o. till FYSIONOMIK 1. Porthan BrefSamt. 1: 134 (1798). Den s. k. fysionomiska ansiktslängden .. (beräknas) från hårfästet till midten af hakans spets. Fennia XXXII. 4: 24 (1912).
2) bot. adj. till FYSIONOMIK 2. Fysiognomiska anteckningar öfver skogsvegetationens karakter. Ymer 1899, s. 147. jfr VÄXT-FYSIONOMISK.

 

Spalt F 1929 band 9, 1926

Webbansvarig