Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYSIOKRATISM -ok1ratis4m l. -ω- l. 1k- l. 1-, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. physiokratismus; till FYSIOKRAT]
(i fackspr.) i sg. best.: i Frankrike vid 1700-talets midt uppkommen riktning inom nationalekonomien som under opposition mot merkantilismen hävdade att samhällslivet liksom den fysiska världen är underkastat oföränderliga lagar o. att jordbruket är den enda i värklig mening produktiva näringen; det fysiokratiska systemet. Leffler NatEkon. 117 (1881). Stavenow Frihetst. 81 (1898). Sommarin EkonL 1: 35 (1915). Schück (o. Warburg) Huvuddr. 2: 85 (1917).

 

Spalt F 1927 band 9, 1926

Webbansvarig