Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FREGATT fregat4, r. l. m. (f. Skogman Eug. 1: 23 (1854)), om kvinna f., om fågel m. l. r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(fregatt(e) 1716 osv. fregat(e) 1675 (: Fregater, pl.)1795 (: Fregat-foglar). frigatt 1710 (: frigatter, pl.))
Etymologi
[jfr d. fregat, holl. fregat, t. fregatte; av fr. frégate, av it. fregata, urspr. benämning på ett slags roddbåt, senare om ett visst slag av krigsfartyg; av ovisst urspr.]
1) (förr) sjömil. tremastat, med rår på alla masterna försett snabbgående örlogsfartyg, som i storlek kom närmast efter linjeskeppen o. förde kanoner på ett (tidigast bl. för- o. akterut) täckt batteridäck, stundom äv. på det övre däcket, o. i allm. var avsett att fullgöra bevaknings-, spanings- o. transporttjänst samt att skydda egen o. skada fiendens handel. Schouten Siam 24 (1675). Dhe som små Fregater och Galioter commandera, befalles .., at dhe vthi Slaget när Wår Flåtta hafwer Lofwen aff Fiendens, altijdh hålla sigh til Lofwartz om Wår Flåtta. Sjöart. 1685, s. 108. År 1665, hade England til sjöss 116 Skepp och Fregatter, samt 28 Brännare och små Fartyg. Chapman PVetA 1770, s. 6. (Till övnings- och skolfartyg) räknas numera opansrade fregatter och korvetter. Engström Skeppsb. 7 (1904). jfr CHEFS-, DUBBEL-, KANON-, KRONO-, PANSAR-, SKRUV-, SKÄRGÅRDS-, ÅNG-, ÖRLOGS-FREGATT m. fl. — särsk. i uttr. lätt fregatt, svår fregatt, fregatt med lättare bestyckning resp. fregatt med svårare bestyckning. Svåra Fregatter föra 18 pundare och äro tvådäckare, kallas hos oss 50 Canon Skepp eller 40 Canon Skepp. Dalman (1765). Lätta Fregatter föra icke öfver 12 pundare. Dens.
2) i överförd l. bildl. anv.; särsk.
a) om fartyg som i ett l. annat avseende liknar en fregatt; bl. i ssgr; jfr FREGATT-SKEPP, ROSPIGGS-FREGATT.
b) (vulg.) om stor o. ”svajig” kvinna. SD 1900, nr 143, s. 6.
Ssgr (i allm. till 1): FREGATT-FÅGEL. [jfr t. fregattvogel] zool. simfågel av släktet Tachypetes Vieill., i sht den för sin utomordentliga flygförmåga bekanta arten Tachypetes aquila Vieill. (Pelecanus aquilus Lin.). Oldendorp 1: 53 (1786).
-KAPTEN. [jfr t. fregattenkapitän o. fr. capitaine de frégate, sjöofficer med tjänsteställning motsv. kommendörkaptens av första graden vid sv. flottan] dels (förr): befälhavare å fregatt, dels (i icke fackmässigt spr.) ss. översättning av formella motsvarigheter i främmande spr. CAEhrensvärd Brev 1: 235 (1793).
(2 a) -SKEPP. sjöt. fregattacklat handelsfartyg. Triewald Konst. 39 (1734).
-TACKLAD, p. adj. sjöt. försedd med fregattackling. Gosselman SNAmer. 1: 42 (1833).
-TACKLING. sjöt. tackling som utgöres av tre med märsar o. rår försedda master. Dalin (1851).

 

Spalt F 1451 band 8, 1925

Webbansvarig