Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLITELIGEN fli3teli2gen l. -lig2en, adv.
Ordformer
(fli(j)te- 1528 osv. flitte- 15881700. fli(j)t(t)l- 15441635. flyte- 1540)
Etymologi
[till FLITELIG]
1) till FLITELIG 1.
a) (numera bl. ngn gg i arkaiserande stil) till FLITELIG 1 a: ivrigt, omsorgsfullt, sorgfälligt. RA 1: 285 (1540). Ägor och Lägenheter, som Hemmanet tilhöra, måste .. fliteligen af Landtmätaren upteknas. InstrLandtmät. 1725, s. B 1 b. Fliteligen må du vinnlägga dig om att (osv.). Östergren (1921; angivet ss. ålderdomligt).
b) (†) till FLITELIG 1 b: enträget; vördsamt; hjärtligt. Först tackar Kon. M. til Swerige Kon. M. til Danmarck ganska kärligen och flijteligen. GR 5: 128 (1528). Schroderus Os. III. 2: 5 (1635). Peringskiöld Vilk. 44 (1715).
2) (numera bl. ngn gg i arkaiserande stil) till FLITELIG 4: träget, ihärdigt, flitigt. Svart G1 23 (1561). Öffningar .., vthi hwilke vngdomen i Academier .. skal warda fliteligen öffuat. Messenius Disa A 2 a (1611). Jagh haar haft then ähran .. fliteligen at vmgås medh honom. Hiärne Orth. 106 (1717). Hvi sitter sköna jungfrun här och stickar så fliteligen? SvFolks. 109 (1844).

 

Spalt F 819 band 8, 1925

Webbansvarig