Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FIGURLIG figɯ4rlig, adj. -are. adv. = (†, OMartini Bew. G 3 b (1604)), -A (†, PErici Musæus 1: 257 a (1582)), -EN (numera med ålderdomlig prägel, Weste (1807) osv.), -T.
Ordformer
(-lig(h)it, n. sg. 15281675)
Etymologi
[jfr d. figurlig, t. figürlich]
adj. till FIGUR.
1) (mindre br.) konst. till FIGUR 5; jfr FIGURAL 1, FIGURATIV 1. Eichhorn KonstH 104 (1881). Med hänsyn till den figurliga framställningen. 2NF 19: 6 (1913).
2) (†) till FIGUR 8: symbolisk, förebildande, sinnebildlig; jfr FIGURATIV 2. At han j nyia Testamentet vpfylla wille j sanning, hwadh j gambla Testamentet figurliga beteknat war. PErici Musæus 1: 257 a (1582); jfr 3. (I nattvarden) haffuer man .. icke itt figurligit ätande, .. Vthan man .. annammar .. Christi lekamen och blodh. OMartini Bew. H 1 a (1604). Muræus Arndt 1: 183 (1647). Allt i den gamla lagen var figurligt. Nordforss (1805).
3) till FIGUR 9: som icke skall förstås bokstavligt; bildlig; oegentlig; överförd; metaforisk; förr ofta: förtäckt, förblommerad; jfr FIGURATIV 2. I figurlig bemärkelse. Figurligen talat. The ordhen ära jtt figurlighit taal. OPetri Sacr. 26 b (1528). At man .. medh figurlighe Ord eller åthäfwor sanningen fördölier. L. Paulinus Gothus Ratio 412 (1633). Jag lemnar den figurliga stylen, och säger simpelt (osv.). Leopold 3: 141 (1798, 1816). De figurliga uttryckssätten äro utvägar, som hjärtat finner i sin enfald. Larsson PoesLog. 62 (1899). — särsk. (†) om stil: som är (så l. så) rik på figurer. Mycket figurligt skrifsätt. Nordforss (1805). Hans styl är öfvermåttan figurlig. Meurman (1846).
4) (†) till FIGUR 10. Leopold 4: 77 (c. 1820). Hvarje menniska .. ledes af en naturlig, omedveten Mathematik till en figurlig combination af de enskilda momenterna i sin varseblifning. Trana Psych. 2: 16 (1847).

 

Spalt F 514 band 8, 1924

Webbansvarig