Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FASTA, v.1 -ade.
Etymologi
[fsv. fasta, v.; till FAST, adj.1 22 e]
(†) gm laga formaliteter tilldela l. överlåta (ngt åt ngn). För:ne godz (hava) .. waridt lagbudne och lagstondne. Giffwendes .. Heredzhöffdingerne .. fulle macht .., them .. Kon:ge M:t .. hemble och faste. Rääf Ydre 1: 305 (i handl. fr. 1552). Mäkipä godz .., som Jeppe Skelge skötte och fastede her Anders Erlandson under prebendam S: Sigfridi för någre andre godz, anno 1414. Teitt Klag. 57 (1556).

 

Spalt F 354 band 8, 1924

Webbansvarig