Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FANTISERNING, f.; pl. -ar. (phantizer- 1667. fanteser- 1642) (†) vbalsbst. till FANTISERA 1. Rudbeckius CLeufstadia 52 (1667). — särsk. [jfr sv. dial. (Bohusl.) fantasi, spöke] konkret: spöke. Fanteserningar och Spökelser som fara om nattetijd och göra swaga folck myckit fruchtsamma och rädda. Månsson Åderlåt. 134 (1642).

 

Spalt F 270 band 8, 1924

Webbansvarig