Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EURASIATISK ä͡u1rasia4tisk l. e1ɯ-, stundom äv1-, l. EURASISK a4sisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-asiatisk Reuter osv. -asisk 2NF (1907) osv. euro-asiatisk Steffen Krig 2: 69, 153 (1915))
I. adj. till EURASIEN: hörande till den geografiska enheten Europa-Asien (l. ngt mera avsevärdt område därav). Den så kallade eurasiatiska (djurregionen). Reuter DjurgSkildr. 37 (1903). Ramsay GeolGr. 272 (1909).
II. adj. till EURASIAT o. EURASIER.

 

Spalt E 772 band 7, 1922

Webbansvarig