Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELEKTRIFICERA eläk1trifise4ra, äv. 1010— (-ek- l. -äk-), i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; ELEKTRIFIKATION.
Etymologi
[jfr ä. t. elektrificieren, fr. électrification (vbalsbst.); jfr äv. eng. electrify; bildat till (motsvarigheterna till) ELEKTRICITET l. ELEKTRISK; med avs. på senare leden jfr FACIT]
— jfr ELEKTRIFIERA, ELEKTRISERA.
1) tekn. ladda (ngt) med elektricitet, elektrisera (se d. o. 1). Isolationsmotståndet (efter en minuts elektrifikation). TT 1898, M. s. 14.
2) (föga br.) = ELEKTRIFIERA 2. Järnvägarnes elektrificering är .. knappast börjad. SvD(L) 1906, nr 111, s. 7. Hildebrand Ett starkt folk 83 (1915).

 

Spalt E 449 band 7, 1921

Webbansvarig