Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELEKTION e1läkʃω4n l. el1-, l. -ek-, r. (l. f.); best. -en; pl. (i huvudbet.) -er.
Etymologi
[fsv. elektion, val, liksom t. elektion, eng. election, fr. élection, av lat. electio (-ōnis), vbalsbst. till eligere, utvälja (se ELIGERA)]
(†; se dock nedan) utväljande, val. Election och khor (dvs. utkorande). Chesnecopherus Fulkom. skäl A 2 b (1607). LReg. 270 (1676). — särsk. (fullt br.) bot. om den egenskap hos växterna att de bland olika närvarande näringsämnen utvälja vissa, men lämna andra obegagnade. 2 NF (1907).

 

Spalt E 447 band 7, 1921

Webbansvarig