Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERSKRÄDNING äf3ter~skrä2dniŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till EFTER- 8 c]
bergv. skrädning av det förut såsom ofyndigt avskilda berget i avsikt att ytterligare tillgodogöra sig däri befintlig malm; äv.: förnyad skrädning av malmen som avser att fullständigare än som skett gm den första skrädningen frånskilja de ofyndiga delarna. Tekn. tidskr. 1901, K. s. 74.

 

Spalt E 217 band 7, 1918

Webbansvarig