Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLÅTIG, adj.
Etymologi
[av EFTERLÅTA 2]
(†) villig, redobogen, benägen (att göra ngt). Män som redebogne och efterlåtige wore at göra hennes wilia. Verelius Götr. 86 (1664; isl. epterlater).

 

Spalt E 183 band 7, 1918

Webbansvarig