Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLÅTENSKAP äf3terlå1ten~ska2p l. 30~200, r. l. m.; best. -en; pl. (†) -er.
Etymologi
[Ordet är urspr. bildat (till EFTERLÅTA 1 a) efter t. hinterlassenschaft (o. nachlassenschaft); jfr äv. holl. nalatenschap. Då det, efter att länge hava varit obrukligt, i senare tid ånyo ngn gg möter i litteraturen, beror detta däremot tvivelsutan på inflytande av det likaledes efter de nämnda t. orden bildade d. efterladenskab]
(numera knappast br.) kvarlåtenskap. Burgundiske Härtigens effterlåtenskap. Brask Pufendorf Inl. t. hist. 205 (1680). Sahl. professorens kistor och andre effterlåtenskaper. Consist. acad. Abo. prot. 5: 266 (1682). PT 1791, nr 97, s. 2. Geijerstam Gråkallt 74 (1882).

 

Spalt E 182 band 7, 1918

Webbansvarig