Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERLEVERERA äf3ter~lev1ere2ra l. ~le1v-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr EFTERLEVERANS.
Etymologi
[till EFTER- 8 b]
leverera (gods l. vara) efter den fastställda leveranstidens utgång. Tekn. tidskr. 1899, Allm. s. 210.

 

Spalt E 171 band 7, 1918

Webbansvarig