Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÄRNÄST3~2 l. 4~1 l. 04, adv.
Etymologi
[fsv. þär näst; jfr d. dernæst]
1) (†) i lokal bem.: närmast därintill l. därupptill. OPetri Hb. B 4 b (1529). Een hoop .. Bönder, som bodde ther näst vthi omliggiande Byar. Kiöping Resa 58 (1667). Börk Darius 736 (1688).
2) (†) i fråga om tid: närmast därefter. Om natten dernäst. Carl IX Rimchr. 33 (c. 1600). Brenner Dikt. 178 (1709, 1713).
3) i fråga om ordningsföljd: närmast därefter l. därupptill. Därnäst i ordningen (i storlek, i rang osv.) kommer B. GR 1: 84 (1523). Der näst fölgde Hennes Maj:t Drottningen. Nordberg C12 1: 609 (1740). Hvem håller du mest af här på jorden? — Min far. — Och därnäst? — Min mor. — Och därnäst? Rydberg Vap. 166 (1891).

 

Spalt D 2537 band 7, 1923

Webbansvarig