Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISKONTABEL dis1konta4bel, adj. -bla.
Etymologi
[jfr holl. discontabel, t. diskontabel, eng. discountable]
bankv. = DISKONTERBAR. Nordström Cred. 278 (1853). Diskontabla vexlar äro sådana som äro ställda på solida hus, och hvilkas inlösen icke kan betviflas. Nisbeth Handelslex. (1867). Snellman o. Osterman (1903).

 

Spalt D 1567 band 6, 1916

Webbansvarig