Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DESSINATÖR däs1inatö4r l. 4r, äfv. däsi1– l. desi1(dässinatö´r Dalin), m.||ig.; best. -en, äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. dessinateur, af fr. dessinateur, af dessiner (se DESSINERA)]
(i fackspr., särsk. inom textilindustrien) mönsterritare; mönstertecknare; inom textilindustrien särsk.: person som inför mönstret å mönsterpatronen, patronör. Dessinatör .. Tecknare, mönsterritare. Dalin (1850). Tekn. tidskr. 1874, s. 155. (Han har) tjänstgjort såsom dessinatör vid Drags (klädes-)fabrik. Därs. 1897, Allm. s. 298. Rörstrands kakelugnar äro utförda efter ritningar .. af arkitekten E. H. T., fabrikens under många år bepröfvade, skicklige dessinatör. SD(L) 1897, nr 231, s. 4. Skand. månadsskr. f. textilind. 1911, s. 46.

 

Spalt D 1053 band 6, 1911

Webbansvarig