Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEISTERI de1isteri4 (fyrstafvigt) l. 0104 (deisteri´Weste), n.; best. -et l. -t.
Ordformer
Etymologi
[jfr t. deisterei; se för öfr. DEIST]
(numera knappast br., ofta med anstrykning af förakt l. motvilja) = DEISM 1; äfv.: hyllande af l. benägenhet för deism l. deistiska läror. (Förf.) beviser .., at Deisteriet strider emot et sundt begrepp, så väl om Gud, som om de skapade ting. Lärda tidn. 1753, s. 165. Undersökning Af den Christna Religions sanning, Till försvar emot Deisteriet. Wijkman (1778; boktitel). Lindfors (1815). Dalin (1850).

 

Spalt D 490 band 6, 1908

Webbansvarig